Kokeile kuukausi maksutta

Puun polttaminen ei kelpaa EU:lle kierrättämiseksi – ministeriö hakee uusia keinoja kierrätykseen

Ympäristöministeriö myönsi avustusta puurakentamisen kiertotalouden hankkeisiin.

Puun kierrättämiseen ei ole vielä kunnollisia keinoja. Kuva Liisa Takala

Ympäristöministeriön (YM) Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman kolmannella hakukierroksella myönnettiin yhteensä noin 500 000 euroa tukea puurakentamista ja kiertotaloutta kehittäville hankkeille, ministeriö tiedottaa.

Suomessa syntyvästä rakennus- ja purkujätteestä toiseksi suurin osuus – heti betonin jälkeen – on puuta. Koska puun käyttöä rakentamisessa pyritään lisäämään, on siitä syntyvän jätteen käytölle kehitettävä samalla uusia käyttökohteita, joissa puu säilyy hiilivarastona mahdollisimman pitkään.

Suomi on EU:n jätedirektiivin mukaisesti sitoutunut kierrättämään vuoden 2020 loppuun mennessä 70 prosenttia rakennus- ja purkujätteestään uudeksi materiaaliksi. Rakentamisen purkujätejakeiden koostumuksesta ja niiden syntypaikoista on kuitenkin toistaiseksi ollut saatavilla ympäristöministeriön mukaan vain vähän tietoja. Puutteelliset tiedot ovat vaikeuttaneet myös puun kiertotalouden edistämistä.

Jotta tietoa ja ymmärrystä puujätteen määristä ja materiaalihyödyntämisen mahdollisuuksista saataisiin lisättyä, ympäristöministeriö tilasi kestävän liiketoiminnan konsultointiin erikoistuneelta Gaia Consultingilta selvityksen. Siinä kerättiin puurakentamisen kiertotaloutta koskevia taustatietoja.

Polttaminen ei täytä EU:n kriteerejä

Tällä hetkellä lähes kaikki Suomen puupohjainen rakennus- ja purkujäte käytetään energiantuotantoon. EU:n jätedirektiivin mukaisia hyödyntämisen kriteerejä puun polttaminen ei kuitenkaan täytä.

Selvityksessä todettiinkin, että purkupuun uudelleenkäytön tehostaminen edellyttäisi erityisesti uusien hyödyntämistapojen kehittämistä, kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen edistämistä sekä todennäköisesti myös uusia säädöksiä.

Potentiaalisia purkupuun materiaalihyödyntämisen keinoja olisivat selvityksen mukaan muun muassa käyttö puupohjaisten levyjen valmistuksessa sekä runkopuun, hirsien, puupalkkien, ikkunoiden ja ovien uudelleenkäyttö vähemmän vaativissa kohteissa ja korjaamisessa.

Myös käytössä ja kehitteillä olevat digitaaliset apuvälineet ja purkukartoituksen kaltaiset työkalut tulevat parantamaan purkupuun hyödyntämisen edellytyksiä. Purkukartoitus on uusi, vapaaehtoinen toimenpide purkumateriaalien ja haitallisten aineiden kartoitukseen.

Tukea kehityshankkeille

Ratkaisuja puun kiertotalouden edistämiseksi etsittiin ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä puusta –tukiohjelman syksyn 2019 hakukierroksella.

Tukea myönnettiin tällä hakukierroksella hieman yli 500 000 euroa yhteensä seitsemälle hankkeelle, joissa selvitetään muun muassa rakennustuotteiden kierrätettävyyttä uudisrakentamisessa, sekä puutuotteiden valmistuksessa syntyvien sivuvirtojen hyödyntämistä.

”Kiertotalous on laaja aihe, ja se näkyi myös hanke-ehdotuksissa. Haku toteutettiinkin tällä kertaa kahdessa vaiheessa, joista ensimmäisessä hakijoilla oli mahdollisuus kehittää hankeideoitaan asiantuntijoiden ohjauksella, ja mahdollisesti löytää uusia kumppaneita niiden toteuttamiseen. Prosessin lopputuloksena rahoitusta voitiin myöntää erityisen monipuoliselle valikoimalle hankkeita”, sanoo ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelman ohjelmapäällikkö Petri Heino.

Ympäristöministeriö sai määräaikaan mennessä 17 hakemusta, joiden kokonaiskustannukset olivat 10,3 milj. euroa. Hankkeiden arvioinnista vastasi ympäristöministeriön edustajista koottu riippumaton arviointiryhmä. Rahoitettavien hankkeiden kokonaisbudjetti on 1,3 milj. euroa.

Ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä puusta tukiohjelman kolmannen hakukierroksen käynnistystilaisuus järjestetään 20.3.2020.

Tätä artikkelia on kommentoitu 5 kertaa

5 vastausta artikkeliin “Puun polttaminen ei kelpaa EU:lle kierrättämiseksi – ministeriö hakee uusia keinoja kierrätykseen”

  1. Viedään vaikka ne homehtuneet vanerit vaikka kouluihin puutyötunneille askarreltaviksi.

  2. Mieluummin poltetaan kivihiiltä. Näin niitä hiilinieluja ylläpidetään. Kyllähän hiilenpoltossa pitää olla aika iso nielu että hiiltä voi kipata suoraan nieluun poltettavaksi.

  3. Ja vieläkö porukka ihmettelee miksi Britit päättivät lähteä?

  4. Samaa mieltä kuin Matti. Mieluummin poltetaan haketta kuin kivihiiltä niin kauan kuin jotain pitää polttaa.

    On tietysti tärkeää tutkia uusia mahdollisuuksia juuri siitä syystä, että puurakentaminen lähtee kasvuun ja jätemäärätkin kasvavat.

    Puujätteen voisi ajaa hakkeeksi jo olemassa olevalla kalustolla, mutta hakkeesta voisi tehdä vaikka mitä. Nyt jo on olemassa lastulevytekniikkaa, jolla saadaan aikaan vaneria korvaavia tuotteita. Puujätteen käyttämistä liukkaudentorjunnassakin on tutkittu. Tämä tietysti vaati hakkeen käyttämisen magneetin läpi.

  5. Hake on kauhistus energiayhtiöille, sillä se mahdollistaa hajautetun pientuotannon, joka korttelilla on varaa pystyttää sellainen riippumaton keskus.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat