Tampere kaavailee lisää täydennysrakentamista Tammelaan

Tampereen kaupunki on laatinut Tammelan alueelle kaksi asemakaavan muutosehdotusta.

Koy Kullervon viitesuunnitelma Salhojankadulla Tammelassa. Kuva: Arkkitehtitoimisto Ahonen & Kangasvieri

Kaavamuutoshankkeet koskevat Peltokadun varren kahta pohjoisinta 1970-luvun kerrostalojen asuinkorttelia ja yksittäistä 1990-luvun kerrostalotonttia Salhojankadun pohjoispäässä. Hankkeet mahdollistaisivat alueelle lisää täydennysrakentamista, mikä on kaupungin tavoitteiden mukaista.

Peltokadun alue rajautuu pohjoisessa Osmonpuistoon. Kullervonkatu on korttelien välissä. Kaupunkiin päin aluetta rajaa PMK:n talo ja uusi toimistorakennus sekä etelässä niin kutsuttu Lidmanin talo 1900-luvun alusta.

Täydentämisen mahdollisuuksia on tutkittu aiemmin Tammelan yleissuunnitelmassa, ja pohjoisosaan on tehty korttelisuunnitelma. Rakentamista on hahmoteltu kadun varren aukkopaikkoihin.

Peltokadun pohjoisosaan hahmotellut rakennukset olisivat korkeimmillaan 9–10-kerroksisia. Nykyiset asuinkerrostalot ovat 8-kerroksisia. Pellervon Kullervonkadun varteen ja eteläisempään kortteliin Peltokadun varrelle on hahmoteltu kolmen kerroksen rakennuksia. Rakennusyhtiö hakee kaavamuutosta tontit omistavien asuinyhtiöiden valtakirjalla.

Asemakaavoituksen tavoitteena on korkealaatuiset asuinalueet ja -ympäristöt. Pysäköinti siirrettäisiin kansipihojen alle, mikä mahdollistaa esimerkiksi pihojen oleskelualueita. Apuna käytetään viherkerroin-työkalua.

Toinen asemakaavamuutos koskee Salhojankatu 5:n tonttia, jolla sijaitsee nuorille tarkoitettu asuinkerrostalo. Rakennuksen pohjoispuolella on vuoden 1990 asuntomessujen tunnusmerkiksi muodostunut Terästalo. Tontin eteläpuolella on asuntomessujen yhteydessä kunnostettuja, suojeltuja puutaloja, ja tontista lounaaseen sijaitsee uudistettu Annikinkadun puutalokortteli. Suunnittelussa otetaan huomioon alueen monipuoliset kulttuurihistorialliset arvot.

Kaavaluonnoksessa kiinteistö osoitetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi erityisryhmien asuntoja varten. Merkintä mahdollistaa nuorisoasuntojen rakentamisen tontille. Nykyinen nuorisoasuntojen talo voidaan purkaa ja korvata noin kolme kertaa isommalla uudisrakennuksella. Pihaan jää viihtyisää oleskelutilaa. Kevyen liikenteen hyviin yhteyksiin on kiinnitetty huomiota.

Lähimmät kaupat, koulu ja päiväkoti ovat alle 300 metrin päässä tontista, ja alueelle on hyvät liikenneyhteydet. Kaupunki omistaa tontin, joka on vuokrattu pitkäaikaisella sopimuksella muutosta hakevalle kiinteistöyhtiölle.

Asemakaavamuutokset tukevat Tampereen täydennysrakentamista, kun nykyistä yhdyskuntarakennetta tiivistetään hyvien palvelujen ja liikenneyhteyksien läheisyydessä.

Tonttien kaavamuutoksia koskevat aineistot ovat nähtävillä 7. lokakuuta saakka, mihin asti suunnitelmista voi jättää palautetta. Molemmista hankkeista on katsottavana esittelyvideo kaupungin verkkosivuilla.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Tampere kaavailee lisää täydennysrakentamista Tammelaan”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat