Projektit Infra Rakentaminen Rakennuslehti Ei kommentteja

FCG:lle uusi suunnittelusopimus Harkimon Sipoonranta-projektista

FCG Finnish Consulting Group Oy on saanut jatkosopimuksen infra- ja geosuunnittelusta liikemies Harry Harkimon Sipoonranta-hankkeeseen. Runsaasti julkisuutta saanut asuinalue rakennetaan pehmeälle maapohjalle. Laaja-alainen suunnittelukokonaisuus sisältää muun muassa tutkimukset, suunnittelun, lupahakemukset ja valvonnan. Hankkeen infra- ja geosuunnittelu jatkuu vuoden 2010 loppuun. FCG:n Sipoonrannan suunnittelusopimusten yhteisarvo nousee yli 0,5 miljoonaan euroon.

Tutkimukset käsittävät muun muassa täydentävät pohjatutkimukset, pilaantuneen maan tutkimukset, vesialueen luotaukset ja sedimenttitutkimukset, saven stabiloitavuustutkimukset, sekä vanhan laiturin kuntoselvityksen.

Suunnittelu sisältää yleis- ja toteutussuunnitteluvaiheessa koko alueen geo-, pohjarakenne-, vesihuolto-, katu- ja liikennöintisuunnittelun. Siihen kuuluvat muun muassa kellareiden tulvasuojausrakenteet, laiturit ja rantarakenteet, ruoppaukset, pilaantuneiden maiden käsittely, tulvareitit, länsialueen katujen ja vesihuollon toteutussuunnitelmat sekä talojen pohjarakennussuunnitelmat.

Lupahakemuksia tehdään vesialueiden täyttö-, maisematyö- ja toimenpidelupia varten sekä ympäristölupaa hyötykäyttöä ja työnaikaisia toimenpiteitä varten.

Valvonta kattaa maa-, pohjarakennus- ja laituritöiden, pilaantuneiden maiden ja vesialueiden kunnostuksen työmaavalvonnan sekä maarakennustöiden kustannusohjauksen.

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia