Talous Mikko Kortelainen 7 kommenttia

Yllättäen VVO:n ja Y-Säätiön asuntokauppa onkin toistaiseksi mitätön

VVO ja Y-Säätiö tiedottivat eilen 12.1.2016 toteuttanensa kaupan, jossa 8 631 VVO:n Ara-asuntoa siirtyy Y-Säätiölle. Yllättäen kaupalla ei ole sen edellyttämää Aran hyväksyntää.

”Lain mukaan kauppa on mitätön”, ylitarkastaja Mikko Laakso Arasta sanoo.

Laakso vaikuttaa hämmästyneeltä ja yllättyneeltä siitä, että yhtiöt tekivät kaupat ennen kuin Ara oli sen hyväksynyt. Tavallisesti odotetaan Aran hyväksyntää ennen kauppojen tekemistä.

”Onhan tämä erikoinen tilanne”, hän sanoo.

VVO ja Y-Säätiö tiedottivat eilen, että kauppahinta on Aran vahvistama luovutuskorvaus, noin 75 miljoonaa euroa. Laakson mukaan Ara ei ole vielä vahvistanut luovutuskorvausta.

Myös ostajatahoa koskeva Aran hyväksyntä puuttuu edelleen. Laakson mukaan luovutuskorvaus ja ostajan hyväksyntä tapahtuvat yleensä samassa yhteydessä.

Laakson mukaan kaupan hyväksyntä edellyttää vielä paljon selvittelyä Arassa. Vielä ei asiassa olla hänen mukaansa kovin paljon edetty.

Aikaisemmin Laakso totesi, että Ara pyrkii selvittämään myytävien asuntojen osalta myös korjauksiin varautumista. Eli sitä, miten paljon näitä asuntoja koskien on kerätty asukkailta korjausrahaa ennakolta.

Rakennuslehti ei tavoittanut Y-Säätiön toimitusjohtaja Juha Kaakista eikä VVO:n toimitusjohtaja Jani Niemistä kommentoimaan kaupan tekemistä ilman Aran hyväksyntää.

Rakennuslehti teki joulukuussa jutun siitä, mitä asukkaiden keräämille korjausmiljoonille tapahtuu VVO:n ja Y-Säätiön asuntokaupassa.

Keskustelu artikkelista: 7 kommenttia

 • asumisoikeus asukas

  Nyt oisi syytä vastuussa olevien viimein herätä. Mitä virkaa ja valtuuksia aralla todellisuudessa oikein on?. Kuka valvoo ja miten aran toimintaa käytännössä?. Eikö aran pitäisi valvoa näitä ns. yleishyödyllisiä rakennuttajia jotka taitavat vain hyödyttää omistajiaan jotka eivät paljon ole panostaneet rahojaan kohteisiin. Veronmaksajien rahoilla on helppo rellestää ja riskitkin on olemattomat. Korjausrahojakin ollaan näköjään ilm. keräämässä useampaan kertaan vuokra ja asumisoikeus asukkailta. Törkeäksi on meno mennyt yleishyödyllisessä rakentamisessa.

  Vastaa
 • Vvo on tosiaan rahastanut korottamalla töfkeästi vuokria. Tässä ryhmä korotuksia vastaan:https://www.facebook.com/groups/1528537930799975/

  Vastaa
 • huomautus vastaisuuden varalle

  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden myynnin yhteydessä todennut ”mitättömät kaupat” laillisiksi ja myöntänyt jälkikäteen ostajalle yleishyödyllisyys statuksen ja hyväksynyt ”holding- yhtiön” omistajayhtiöksi, mähdollistaen jatkon osakkeiden siirroille niin että viranomaiset eivät ole pysyneet ajan tasalla.
  Ara ei myöskään ollut kiinnostunut siitä että osigot maksettiin osakeyhtiönlain vastaisesti väärälle yhtiölle.
  Osinkojen maksamisen valvontaan ei puuttunut PRH eikä ARA. Osinkojen maksua katsottiin läpi sormien.
  Hyväksynnän ”mitättömien kauppojen” hyväksynnälle ja yleishyödyllisyys statuksen myöntämiselle antoi tuolloin johtaja Jarmo Linden.
  Ehkä 19.1.2016 saamme ARA-päivillä selvityksen miten valvova viranomainen tulee taas muuttamaan ”mitättömän kaupan” laillisesti tapahtuneeksi osakkeiden siirroksi.
  Huomautuksen valvova viranomainen (ARA) on jo saanut käsittömättömästä ”fiflaamisesta” ja totuuden salailusta apulaisoikeuskanslerilta, joka ei vaivautunut tuolloin selvittämään perinpohjaisesti tapahtunutta vääryyttä, vaan perusteli päätöksensa ympäristöministeriön lausumiin.
  Näyttääkö ARA nyt mahtinsa, ja ohjeistaa yhtiöitä taas jälkikäteen toimimaan omistajayhtiön edun mukaisesti.

  Vastaa
 • Tuomas Kivelä

  Jotakin ryhtiä asukkaiden puolesta Y-säätiöltä ja Kaakiselta pitäisi nyt löytyä. Ei sataa miljoonaa asukkaiden korjausrahaa noin vain saa hukata. Myös ARA:n pitäisi osoittaa edes pikkuisen enemmän haluja puolustaa asukkaita ilmi selvää kähvellystä vastaan. Jos rakennuslehden uutiset ja kommentit eivät saa laajaa julkisuutta, olisi hyvä, jos Hesari, Yle ja muut isot mediat vaivautuisit tutkimaan asiaa. Terveisiä esim. Oksaselle ja Salmelalle, toivoo tuomas.

  Vastaa
 • Jo olisi aika asukkaiden / maksajien kokoontua sankoin joukoin AHA-kansalaisfoorumille facebookissa. Siellä on jo yli 23 000 kansalaista mukana AHA-älytalkoissa ja vaikutuksiakin on saatu aikaan. Mediaseurannan kautta päättäjät näkevät milloin kansalaisten aktiivisuus ja suuttumus on sellaisissa mitoissa, että sillä voisi olla vaikutusta vaaleissa. Demokratian pelko panee päättäjät harkitsemaan ja hillitsemään hinnoittelua. Mikään järkipuhe, kirjelmät ja oikeudenmukaisuuteen vetoaminen ei siihen ole pystynyt.

  Vastaa
 • Näin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ja ympäristöministeriö suhtautuivat ”mitättömiin kauppoihin”.

  Ympäristöministeriön tilaama selvityshenkilö totesi raportissaan 31.3. 2011 ” YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutus Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle oli mitätön. Kaupalla ei ole ollut mitään oikeusvaikutuksia. Osakkeet eivät siirtyneet Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle”.

  Asuntorakentamisen Kehityssäätiö toimi osakkeiden omistajana 31.12. 2007 – 15.5. 2008.
  Säätiö toimi 51% osakkeiden omistajan tavoin, valitsi Avain Asumisoikeus Oy:n hallitukseen haluamansa edustajat, päätti ottaa vastaan Avain Asumisoikeus Oy:n edellisten kausien osinkoja 86.500 euroa vaikka ne eivät sille Prh:n selvityksen mukaan kuuluneet, hyväksyi edellisen kauden tilinpäätöksen ja myi Avain Asumisoikeus Oy:n osakkeet Aran ohjeiden mukaan ei yleishyödylliselle ”holding-yhtiölle”.

  Selvityshenkilö kirjoitti raportissaan: ”Ensimmäinen YH-Asumisoikeus Oy:n 51 prosentin osakkeiden kauppa YH Asunnot Oy:n ja Asuntorakentamisen Kehityssäätiön välillä oli mitätön. Näin ollen Asuntorakentamisen Kehityssäätiöllä ei itse asiassa ollut oikeutta myydä eteenpäin AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeita Rakennuttamisen Kehitys Oy:lle 15.5.2008. Kaupan osapuolet eivät kertomansa mukaan olleet tietoisia ensimmäisen kaupan mitättömyydestä.”
  Selvitysmies jatkaa, ”Koska osakkeet olivat 15.5.2008 tehdyllä toisella osakekaupalla päätyneet yleishyödylliseksi nimetyn yhtiön omistukseen, ARA ei katsonut tarpeelliseksi puuttua saantoketjuun.”
  Ihmetystä herättää ettei ympäristöministeriö puuttunut osakekauppojen epäselvyyksiin ja laittomuuksiin kun ministeriö antoi lausunnon oikeuskanslerinvirastolle.
  ”Aran tehtävänä ei ole ollut ryhtyä selvittämään, millaisen saantoketjun seurauksena osakkeet ovat yleishyödylliseksi nimetylle luovutuksensaajalle päätyneet” Ministeriö on hyväksynyt laittomuudet, eikä ole ryhtynyt toimenpiteisiin laittomien kauppojen selvittämiseksi.
  Kaupat kuitenkin tehtiin, osakkeet myytiin, osingot nostettiin. Ara on todennut 15.12.2014 että yhtiö ei ole noudattanut omakustannusperiaatetta.

  Eduskunnan oikeusasiamies on joutunut lähettämään virastolle useamman kirjallisen huomautuksen. Niiden pääsisältö on ollut, ettei virasto ole toiminut hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Tästä ovat kärsineet ARAn asiakkaat.

  http://www.ym.fi/fi-FI/Ministerio/Organisaatio/Virkamiesjohto/Pokan_mietteet/ARAlle_pyyhkeita_oikeusasiamiehelta%2832588%29

  Mielenkiinnolla jäämme seuraamaan toimivatko viranomaiset ”maan tavan” mukaan ja hyväksyvät jälkikäteen VVO:n ja Y-Säätiön asuntokaupan.

  Vastaa
 • Niin kuin Harri lopuksi totesi ”maan tavan” mukaan, näin uskon itsekkin että mennään. VVO:ssa ollaan varmasti tietoisia tästä YH-kaupasta, eli samoilla eväillä mennään tässäkin – ARA on täysin kyvytön pitämään puoliaan ja näyttämään kuka päättää. Saadaan Suomeen vielä uusia miljonääriä kun myynnin ulkopuolelle jääneet kovan rahan asunnot saavat ennenpitkää uusia omistajia 🙂

  Vastaa

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia