Kokeile kuukausi maksutta

YIT fokusoi toimintaansa ja luopuu kiinteistösijoittamisesta

YIT:n hallitus on vahvistanut yhtiön uuden strategian vuosille 2022–2025. Strategian tärkeimpänä tavoitteena on tehdä ennakoitavaa, toimialan kärkitulosta.

YIT aikoo saavuttaa tämän päämäärän tehostamalla Asuminen-liiketoimintansa kasvua ja viemällä loppuun transformaationsa muissa liiketoiminnoissa. Tämän tueksi yhtiö on uudistanut ja selkeyttänyt toimintamallinsa sekä esitellyt kolme strategista painopistettä: fokus, tuottavuus ja ESG. Menestyksensä mittaamiseksi yhtiö on lisäksi päivittänyt taloudelliset tavoitteensa.

”YIT on kiinteistökehitys- ja rakennusyhtiö, jolla on selkeä missio luoda parempia elinympäristöjä. Olemme kuitenkin kamppailleet epäjohdonmukaisen fokuksen, epäoptimaalisen pääoman käytön ja projektinhallintahaasteiden kanssa. Olemme hakeneet kasvua osa-alueilla, joilla YIT:llä ei ole todellista kilpailuetua, ja toimintamallimme on osoittautunut tehottomaksi. On selvää, että meidän tulee parantaa kannattavuuttamme ja kilpailukykyämme”, toimitusjohtaja Markku Moilanen sanoo tiedotteessa.

Yhtiön tavoitteena on kasvattaa Asuminen-liiketoiminnan liikevaihtoa 20 prosentilla ja saavuttaa yli 10 prosentin liikevoittotaso vuoden 2025 loppuun mennessä. Erikseen tiedotettu mahdollinen Venäjän liiketoimintojen myynti vapauttaisi huomattavan määrän pääomaa, jonka yhtiö voisi käyttää Asumisen kasvuun Suomen, Puolan, Tšekin ja Slovakian kasvavissa kaupungeissa. Yhtiön tavoitteena onkin sijoittaa 200 miljoonaa euroa lisää kiinnostaviin tontteihin vuoteen 2025 mennessä kyseisillä alueilla.

Toimitilat ja Infra -liiketoiminnoilla tulee jatkossakin olemaan tärkeä rooli osana YIT:tä. Molemmat segmentit etenevät transformaatioissaan keskittyen keskeisiin, erottautuviin ja kannattaviin osa-alueisiinsa ja olemalla valikoivampia projektiensa suhteen. Toimitilat ja Infra tavoittelevat vakaata rahavirtaa tukeakseen Asumisen kasvua. Molemmat segmentit tähtäävät vuoden 2025 loppuun mennessä yli 4 prosentin liikevoittoon, joka on toimialan parhaimmistoa.

Kiinteistöt-segmentin YIT aikoo lakkauttaa ja korvata uudella Kiinteistökehitys-segmentillä. Uusi segmentti tulee vastamaan yhtiön kaupallisten ja hybridihankkeiden kokonaisvaltaisesta kehityksestä.  Kiinteistökehityksen tavoitteena on parantaa koko konsernin kehitys- ja rakennuskatteita aktiivisen kiinteistökehityksen ja valikoitujen yhteissijoitusten kautta. YIT ei tule enää keskittymään pitkän aikavälin omistamiseen eikä palveluliiketoiminnan laajentamiseen. Kiinteistökehityksen tavoitteena on saavuttaa yli 10 prosentin sijoitetun pääoman tuotto vuoden 2025 loppuun mennessä.

Kun YIT perusti Kiinteistöt-segmentin vuoden 2018 alusta, yhtiön tavoitteena oli kasvattaa toimialan investointien kokonaisarvo yli 2 miljardiin euroon vuoden 2020 loppuun mennessä. Tästä YIT:n oman pääoman ehtoisten sijoitusten tai annettujen sitoumusten määrän oli tarkoitus olla noin 300-400 miljoonaa euroa. Yhdessä kumppaneidensa sijoitusten kanssa YIT:n Kiinteistöt-segmentin investointien kokonaisarvo velkaosuuksineen oli noussut kahden miljardin euron luokkaan jo vuoden 2018 lopussa. Kokonaisarvoltaan suurimmat sijoituskokonaisuudet olivat yhteisyritys Regenero oy ja Triplan kauppakeskus.

YIT:n taloudellista kehitystä ovat viime vuosina leimanneet projektien tarjoamiseen ja toteuttamiseen liittyvät ongelmat, jotka ovat johtaneet projektien kateheikennyksiin. YIT on puuttunut näihin ongelmiin keskittymällä tiukasti projektien valintaan sekä riskin- ja projektinhallintaan. Näiden meneillään olevien projektijohtamisen parannuksiin tähtäävien toimenpiteiden odotetaan tuovan yli 50 miljoonan euron kannattavuusparannuksen vuoteen 2024 mennessä.

Lisäksi YIT tehostaa toimintamalliaan asiakaslähtöisen organisaation rakentamiseksi ja kustannuskilpailukykynsä parantamiseksi. Näillä toimenpiteillä yhtiö odottaa saavuttavansa jatkuvissa toiminnoissa 15–20 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt vuoteen 2023 mennessä.

Keskipitkällä aikavälillä YIT tavoittelee tehostamista ja skaalaetujen hyödyntämistä toimitusketjun hallinnassa sekä kehittää ja edistää teollisen rakentamisen menetelmiä ja käytäntöjä projektien läpimenoaikojen lyhentämiseksi. Näiden toimien odotetaan merkittävästi lisäävän yhtiön tuottavuutta, mikä tulee näkymään parantuneina myyntikatteina vuoteen 2025 mennessä ja myös sen jälkeen.

YIT mittaa strategiansa onnistumista konsernin uusilla taloudellisilla tavoitteilla, jotka on määrä saavuttaa vuoden 2025 loppuun mennessä. Nämä tavoitteet ovat:

  • Liikevoittoprosentti: 6 %
  • Velkaantumisaste: alle 50 %
  • Osinko: vakaa kasvu

Konsernin liikevoittoprosenttitavoite perustuu sen eri segmenttien liikevoittoprosenttitavoitteisiin.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “YIT fokusoi toimintaansa ja luopuu kiinteistösijoittamisesta”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat