Valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta merkittävästi. Lahden kaupungin ja Hollolan kunnan läpi kulkeva raskas liikenne siirtyy uudistusten ansiosta pois kaupunkirakenteen sisällä olevalta tie- ja katuverkolta.

Teksti: Olli Manninen     Grafiikka: Tero Juuti

Kokonaan uuteen maastoon rakennettava tieosuus mahdollistaa Lahden ja Hollolan keskusta-alueiden maankäytön kehittämisen sekä maakuntaa ja kansainvälistä liikennettä tukevan Lahden matkakeskuksen ja monipuolisen asemanseudun kehittämisen. Uudesta tieyhteydestä tulee tärkeä osa erikoiskuljetusten tieverkkoa. Se parantaa merkittävästi myös Nostavan logistiikka-alueen saavutettavuutta.

Destian urakka on yksi kolmesta Liikenneviraston tilaamasta Vt12 Lahden eteläisen kehätien hankkeesta. Destian osuus kattaa Soramäen ja Okeroisten välisen uuden tielinjan, jonka pituus on noin 9 kilometriä. Tielinjalle rakennetaan 17 siltaa, joista pisin on noin 270 metrin pituinen Luhdanjoen maisemasilta 7 metrin korkeudessa.

ST-urakka tuo joustavuutta

Destia toteuttaa Liikenneviraston tilaaman hankeosa 1A:n suunnittele ja toteuta -urakkana. Se tarkoittaa suurempaa kokonaisvastuuta hankkeesta, mutta tarjoaa myös enemmän mahdollisuuksia tarkastella optimaalisimpia ratkaisuja hankkeen toteuttamiseen.

– Kun Liikennevirasto on tehnyt tiesuunnitelman ja hyväksyttänyt sen, on meidän vastuulla tielinjan rakennussuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen. ST-urakka tuo suunnitteluun joustavuutta, sillä voimme ideoida kustannustehokkaimmat ratkaisut tilaajan vaatimuksiin, sanoo Destian projektijohtaja Ilkka Kaarakainen.

Koko Destian osaaminen käytössä

Destian näkökulmasta Vt12 Lahden eteläisen kehätien urakka on erityisen monipuolinen, sillä hankkeessa voidaan hyödyntää talon kaikkea osaamista. Destian väyläsuunnittelijat vastaavat tielinjan suunnittelusta. Siltasuunnittelu tehdään yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

– Urakka vaatii paljon Destian sisäistä yhteistyötä. Kaikkien alueiden osaajat ovat mukana hankkeen eri toteutusvaiheissa, sanoo Destian työpäällikkö Pekka Nissinen.

Suurimmasta yksittäisestä osaurakasta vastaa Destian vaativaan pohjarakentamiseen erikoistunut yksikkö, joka toteuttaa noin 200 kilometriä kattavat paalutustyöt. Radan läheisyydessä työskenneltäessä myös Destian rataosaamiselle ja erikoiskalustolle on käyttöä. Destian väyläsuunnittelu työllistää noin 20 suunnittelijaa. Urakan hektisimmässä toteutusvaiheessa työmaan kokoonpano on noin 150 henkilöä alihankkijoineen.

– Mittava infrahanke on sekä alueellisesti että valtakunnallisesti merkittävä työllistäjä, Kaarakainen sanoo.

Keväällä käynnistyneet maanrakennus- ja pohjanvahvistustyöt ovat parhaillaan käynnissä. loppusyksystä alkaa isompien siltojen rakentaminen, joka kestää vuodelle 2019 asti. Urakka valmistuu syksyllä 2020.

Lue lisää hankkeesta:

Lahden tieunelma on toteutumassa: läpikulkuliikenne siirtyy kehätielle.

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi