Kouluttaja siirtyy Fisen toimitusjohtajaksi

Marita Mäkinen pitää nimitystä luontevana jatkona uralleen

Fise Marita Mäkinen”Fise on vakiinnuttanut asemansa tärkeänä osana rakentamisen ketjua. Sen ylläpitämää pätevyysjärjestelmää tarvitaan, koska pätevät toimijat ovat keskeinen osa laadukasta rakentamista. Fisen järjestelmän ansiosta muiden ei tarvitse pitää omia rekistereitään”, Fisen uusi toimitusjohtaja Marita Mäkinen sanoo.
Mäkinen, 44, aloittaa Fisen varatoimitusjohtajana 18.elokuuta ja ottaa toimitusjohtajan tehtävät vastaan 1.lokakuuta. Klaus Söderlund siirtyy sen jälkeen järjestön hallituksen erityistehtäviin ennen eläkkeelle siirtymistään.
Mäkinen vetää tällä hetkellä rakennustekniikan, rakennusalan työnjohdon, Construction Engineeringin ja ympäristöteknologian koulutusohjelmia Hämeen ammattikorkeakoulussa. Hän pitää toimitusjohtajanimitystä luontevana jatkona uralleen.
”Mestari- ja insinöörikouluttajana olen opettanut pätevöitymisen kannalta keskeisiä teemoja esimerkiksi betonirakentamisessa ja rakennetekniikassa.”

Muutosnopeus kiihtyy

Rakentamisessa riittää Mäkisen mukaan haasteita. Laatuongelmat ala pystyy korjaamaan vain yhteistyössä. Hän näkee riskejä varsinkin määräysten nopeassa muuttumisessa esimerkiksi korjausrakentamisessa.
”Tietoisuuden herättäminen ja tiedottaminen laatuasioissa on tärkeää. Alan pitää pystyä hallitsemaan yhä nopeammassa tahdissa tulevat muutokset. Olisiko esimerkiksi eurooppalaisilla pätevyysjärjestelmillä aihetta yhtenäistyä?”
Suunnittelijoiden ja työnjohtajien uudet kelpoisuusvaatimukset ovat heränneet viime aikoina paljon keskustelua. Mäkinen muistuttaa, että hanke on itseasiassa vielä kesken.

”Odotamme vielä rakennusasetusta. Sitä ennen emme tiedä esimerkiksi sitä, mitä eri vaativuusluokkiin kuuluu. Kun kokonaisuus on tiedossa, voimme arvioida sen vaikutusta pätevyyksiin ja täydennyskoulutuksen tarpeita.”

Marita Mäkinen

  • Syntynyt Hinnerjoella 1969
  • Asuu Hämeenlinnassa, naimisissa, kaksi lasta
  • Diplomi-insinööri Tampereen teknillisestä korkeakoulusta 1995, pääaine talonrakennustekniikka
  • Fisen varatoimitusjohtajaksi 18.8. 2014 alkaen, toimitusjohtajaksi 1.10.2014 alkaen
  • Koulutusvastaava Hämeen ammattikorkeakoulussa vuodesta 2012
  • Työskennellyt Hämeen AMK:ssa myös rakennustekniikan ja teräsbetonirakenteiden lehtorina
  • Työskennellyt rakennesuunnittelijana muun muassa Lujabetonilla
  • Harrastaa liikuntaa

 

Teksti: Merja Mannila

Kuva: Emmi Mäkinen