Englantilaiset ihmettelivät suomalaisten tapaa rakentaa pilvenpiirtäjiä

Skanska rakentaa kahta korkeaa tornitaloaan Vuosaareen Helsinkiin perinteisellä elementtitekniikalla. Oppia korkeaan rakentamiseen on haettu niin Englannin kuin Ruotsinkin uusista pilvenpiirtäjähankkeista. ”Perinteisellä tekniikalla taklataan monta riskiä”, sanoo Skanskan projektipäällikkö Mikko Borg

Tornit muokkaavat kaupunkikuvaa – ”Grynderi ei halua pinta-alan vähenevän yläkerroksissa, vaikka ylöspäin suippeneva torni näyttäisi kaupunkikuvassa hyvältä”

Helsingin rakennuskanta on ollut perinteisesti enimmäkseen matalaa. Taustalla on vanha Helsingin rakennusjärjestys, jossa kivirakennusten korkeudeksi oli määritelty enintään 2,5 metriä yli kadun leveyden. Lisäksi maksimikorkeudeksi oli määrätty 25 metriä.

Pohjoismaihin on suunnitteilla yli 200 tornitaloa – ”Ne symboloivat ja tukevat kaupunkien kasvua ja menestystä”

Pohjoismaissa on parhaillaan käynnissä korkean rakentamisen noususuhdanne. Suunnitteilla on yli 200 yli 100 metriä korkeaa rakennusta. Vuodesta 2000 lähtien korkeiden rakennusten määrä on kasvanut Pohjoismaissa 50 prosenttia.