Kallansillat-hanke valmistui

Liikenneviraston viisi vuotta kestäneet parannustyöt Kallansillat-hankkeella on saatu valmiiksi. Hankkeen myötä Päivärannan ja Vuorelan välillä kulkee nyt moottoritie. Lisäksi osuudelle rakennettiin rinnakkaistie ja kevyen liikenteen väylät sekä parannettiin rautatielinjausta ja yhteyksiä Kuopion lentokentälle. Myös edellytykset sujuvalle vesiliikenteelle paranivat.

Ulkomaiset aliurakoitsijat ovat rakentamisen heikoin lenkki

Rakennuttajien mielestä aliurakoitsijoiden ohjaus sekä riskienhallinta eivät ole kaikilta osin onnistuneita. Myöskään aliurakoitsijoiden osin ulkomaisen työntekijäkunnan ammattitaitoon ei olla kaikilta osin tyytyväisiä. Muuten rakennuttajien palaute urakoitsijoille oli yllättävänkin positiivinen.

 

Lemminkäinen toteuttaa 40 miljoonan euron hirsikouluhankkeen elinkaarimallilla Pudasjärvelle

Lemminkäinen rakentaa Pudasjärvelle hirsikoulukampuksen elinkaarimallilla. Rakennustyöt ovat nyt käynnissä, ja rakennus on määrä ottaa käyttöön kesällä 2016. Hankkeen kokonaisarvo on yli 40 miljoonaa euroa. Vuosille 2014–2016 ajoittuvan investointivaiheen osuus on noin 23 miljoonaa euroa.

Tampere irtisanoi professoreita ja osa lähti ovet paukkuen itse

Tampereen teknillisen yliopiston hyvä maine rakentajien silmissä on rapautunut nopeasti. Rakennusosaston keulakuvana tunnettu professori Ralf Lindberg lähti alkuvuodesta petyttyään sekä yliopiston johtoon että joihinkin kollegoihinsa. Myös professori Jarmo Laitinen aikaisti eläkkeelle lähtöään. Kovin paukku oli, että yliopisto irtisanoi kaksi talotekniikan professoria, Timo Kaleman ja Hannu Ahlstedtin ja ilmoitti puolittavansa talotekniikan opetuksen. Timo Kalema kirjoittaa mistä tässä on kysymys.

Hämeenlinnan asuntomessujen voittajatalosta löytyi kasa kiistanalaisia virheitä

Useiden asiantuntijalausuntojen mukaan Hämeenlinnan asuntomessujen voittajatalo Vihervaarassa on ollut vakavia virheitä. Talon rakentanut Kannustalo kiistää ne. Yhtiön teettämän oman tutkimuksen mukaan suositellut korjaukset ovat pelkästään esteettisiä, ja ne on nyt tehty.